Kurser og sparring

KURSER, SPARRING OG NETVÆRK

Viden og kompetencer – de vigtigste ressource i virksomheden

Vi tager udgangspunkt i dit behov og dine problemstillinger. I den forbindelse kortlægger vi gerne det nuværende kompetence niveau og kommer med anbefalinger til hvor de nuværende kompetencer skal styrkes og til uddannelsesplaner for den enkelte medarbejder.

Vi gennemfører et nøje aftalt kursusforløb eller alternativt et sparringsforløb med en enkelte medarbejder eller en gruppe medarbejdere, hvormed udvikling af kompetencer sker mere individuelt og effektivt.

Sparing skal både ses som en støtte og udfordring over et længere og aftalt forløb, der ikke alene giver den enkelte medarbejder bedre kompetencer men også mere perspektiv og andre værktøjer.

Vi er også med til at skabe netværk til andre virksomheder og personer hvorigennem kompetencer og perspektiv forbedres.

 

Aktuelle kurser

I samarbejde med groNet tilbyder vi et kursus- og kompetenceforløb indenfor effektiv energiledelse for virksomheder i Sønderjylland med under 250 ansatte.

Kurset ENERGI & KOMMUNIKATION sætter fokus på, hvordan virksomheden kan realisere de lavt hængende frugter og optimere energibesparelserne. I løbet af 4 kursusdage sætter vi fokus på, hvordan de kan:

  • opbygge et effektivt energiledelsessystem, som bl.a. kan høste de lavt hængende frugter
  • motivere medarbejdere eller kolleger til at have en energirigtig adfærd
  • identificere nye og fastholde allerede realiserede energibesparelser gennem effektiv energistyring
  • give direktionen det bedste beslutningsgrundlag omkring energieffektiviseringer

Virksomheder, som allerede har arbejdet med dette, har typisk realiseret mellem 10-20% med en kort tilbagebetalingstider, fx 1-2 år.

Læs mere om kurset ‘Energiledelse og kommunikation’

 

Kurser

Vi har afholdt en række kurser og foredrag for virksomheder og organisationer omkring Energi- og miljøledelse, medarbejderinvolvering, Energistyring, ESCO / Energy Performance Contracting  (EPC) m.m.  og bl.a. virket som ansvarlig for Danfoss Energy Management Institute (DEMI).

Eksempler på kurser

• Energi og miljøledelse
• Ledelse – Forandringsledelse, Projektledelse og Team Ledelse
• Screening herunder identificering og evaluering af effektiviseringspotentialer
• Lean Energy
• ESCO og EPC kontrakter og projekter
_
_
Hvad siger kunderne?
paul-andreas-jensen
_
Paul Andreas Jensen
Assisting Professor/Adjunkt
Erhvervsakademiet Lillebælt Odense:
__
Harald Karlsen har været gæsteunderviser en dag hos vore energiteknologer, og har imponeret med sin viden og erfaring om energistyring og energiledelse, en svær disciplin som der er stor gevinst ved.
Harald har formået at gøre denne diciplin forståelig for de studerende.
Han har via sit engagement givet vore studerende stor inspiration og motivation for energistyring og energiledelse.