Energisyn

HAR I HELT STYR PÅ KRAVET OM ENERGISYN FOR STORE VIRKSOMHEDER?

– VI HJÆLPER JER MED AT OVERHOLDE LOVEN OG SPARE PENGE

 

Hvad er et energisyn?
Et energisyn er en gennemgang af, hvordan I som virksomhed bruger jeres energi. Energisynet kortlægger jeres energiforbrug og viser hvor, hvordan og hvor meget I kan spare.


Hvad kræver et energisyn af jer?
Ved et energisyn har vi brug for at se jeres tekniske anlæg, energiforbrugsdata og forbrugsadfærd. Herefter analyserer og beregner vi, hvordan I kan spare energi og penge. Det hele samler vi i en lettilgængelig rapport, som vi gennemgår med jer og indsender til Energistyrelsen.


Hvorfor skal I vælge os?
Vi har gennemført ca. 10 % af alle lovpligtige energisyn i Danmark og kan fremvise nogle af de største besparelser med kortest tilbagebetalingstid. Det kan vi, fordi vi ikke kun kigger på teknik, men på hele virksomheden og dykker ned i tallene. Vi lytter til vores kunder og gør en dyd ud af at forstå jeres behov og forventninger.


Hvem omfatter kravet om energisyn?

Kravet om at få foretaget et energisyn gælder for virksomheder med mere end 250 ansatte, der har en omsætning på mindst 50 millioner euro eller en årlig balance på mindst 43 millioner euro. Et energisyn skal foretages minimum hvert 4. år.


Kan I selv gennemføre et energisyn?

Hvis I er certificeret med energiledelse (50001) eller udvidet miljøledelse (14001), kan I selv foretage et energisyn. Vi kan hjælpe jer med den rette certificering for jer. Hvis I er certificeret med energiledelse, er der ikke krav om, at I skal indsende en rapport til Energistyrelsen hvert fjerde år.


Hvorfor skal I foretage et energisyn?
Siden 2015 har det været et lovkrav, at såkaldte store virksomheder får foretaget et energisyn minimum hvert fjerde år. Læs mere om lovkravet på Energistyrelsens hjemmeside.

 

 

Vi er kun et opkald væk…

Hvis I er i tvivl om reglerne for energisyn, tilbyder vi gratis rådgivning over telefonen. Ring til os på telefonnummer 30 31 81 40.