Energi og Miljøledelse

EFFEKTIV ENERGI OG MILJØLEDELSESSYSTEM

Energi og Miljøledelse  – realisering af din virksomheds mest attraktive energi- og miljøeffektiviseringspotentialer!

De fleste virksomheder har allerede et energi- og miljøledelsessystem, men desværre ikke altid et synligt og dokumentere udbytte.  Der eksisterer således et større energi- og miljøeffektiviseringspotentiale med et attraktivt rentabilitet ved at effektivisere  energi- og ledelsessystemet.

Forrentning vs Besparelse

 

Dit beslutningsgrundlag

Et beslutningsgrundlag bestående af en vurdering af effektiviseringspotentialet og nødvendige investeringer samt en overordnet handlingsplan udarbejdes. Vi kortlægger dit nuværende energi og miljøledelsessystem, og sammen med ledelsen defineres målet for et fremtidigt ledelsessystem, hvorved de væsentligste gab synliggøres. Dette sikrer at ledelsen er enig om mål og kurs samt den fremtidige forankring og opbakning til at gennemføre de nødvendige forandringer

Gap Analyse Strategisk Niveau

Se også cases for yderligere information.