Cases

CASES

Kompetencer der bygger på resultater, viden og erfaringer.

 

En mindre produktionsafsnit i en større dansk fremstillingsvirksomhed realiserede 16% reduktion svarende til en årlig besparelse på DKK 250.000 i energi- og miljøomkostninger med en simpel tilbagebetalingstid på kun 1,6 år ved at effektivisere energiledelsessystemet. Investeringer på ca. DKK 300.000 gik til at installering af energistyringssystem og ekstra målere  samt implementering af forbedringsforslag fra medarbejdere.

 

Baggrund

Virksomheden, der har ambitiøse visioner og målsætninger indenfor energi og miljø, oplevede at resultaterne ikke helt blev realiseret som forventet og at der var en række udfordringer. En gennemgang konkludere at virksomhedens energi- og miljøledelsessystem i sin nuværende form var utilstrækkeligt til fremadrettet at sikre at virksomhedens ambitiøse visioner og målsætninger. Bl.a. var visioner og målsætninger ikke tilstrækkelig synlige for de enkelte medarbejdere, energistyring ikke egnet til formålet og medarbejder involvering næsten ikke eksisterende. Analysen afslørede også at mindre end 6% af aktiviteterne i energiledelsessystemet var egentlige værdiskabende!

Gap Analyse Overview

 

Implementering af Energistyringssystemet afslørede endvidere at 60% af elforbruget skyldes grundlastforbrug og hermed uafhængigt af produktionsvolumen. Dvs. mere end DKK 1 Mio var at betragte som en fast energiomkostning!

XY diagram

 

Resultatet af analyserne blev forelagt direktionen som valgte at handle på det. Procedurerne omkring drift og produktionsplanlægning blev effektiviseret og hermed blev grundlast forbruget mere end halveret.

Medarbejdere blev involveret i jagten på yderligere besparelser og det resulterede i en liste med mere end 100 idéer og forslag, hvoraf de fleste blev implementeret.

Værdisættet i organisationen blev ændret fra ligegyldighed til at ledelse og medarbejdere tog ansvar.

 

CuSum Elbesparelse for en produktionslinje

Figur: Akkumuleret elektricitets besparelse for en produktionslinje.